3 Froen un d’CNEL

An eiser Artikel-Serie “3 Froen un …” loosse mir Experten direkt zu Wuert kommen. Dës Kéier sinn et d’Membere vum Bureau exécutif vun der CNEL, dem nationale Schülercomité. Wat ass d’CNEL? D’CNEL (Conférence nationale des élèves du Luxembourg) vertrëtt d’Meenung an d’Interessie vun alle Schüler a Schülerinnen aus de lëtzebuergesche Lycéeën op nationalem Niveau. D‘CNEL…